Natuurvijver Nieuwleusen

Op de plaats waar deze natuurvijver is gemaakt, lag al een vijver met pvc-folie. De folie was lek en door zonlicht behoorlijk vergaan. Er is voor gekozen om voor een deel met bestaande materialen te werken en waar nodig aan te vullen met nieuwe.

De vijver bestaat uit twee delen. Het ene deel is ongeveer 1.50 meter diep en daarin zwemt een vijftal koikarpers. Het andere deel van de vijver is ongeveer 1 meter diep, staat vol met zuurstofplanten en is voorzien van een helofytenfilter. Het water wordt uit het diepe gedeelte gepompt en gaat eerst door een filter die alle grove bestanddelen er uithaalt. Een deel van het water gaat dan door het helofytenfilter en het overige water gaat rechtstreeks terug in de vijver.

De vijver is voorzien van een gehele nieuwe hardhouten beschoeiing en epdm-folie van Firestone. Het deel van de vijver dat aan het gras ligt, is voorzien van een stenen rand op maaiveld hoogte. Dit is gedaan om het maaien van het gras te vergemakkelijken. De waterval en de stapblokken door het water zijn van Bentheimer zandsteen. Dit is een zandsteen die snel een mooie groene natuurlijke aanslag krijgt.

Winkelwagen