De redactie van de website vossebeldvijvers.nl garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op uw computer-, tablet- of telefoonscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

Aan de informatie op vossebeldvijvers.nl kunnen geen rechten worden ontleend, gebruik van informatie van vossebeldvijvers.nl is geheel voor eigen risico.

De uitingen op vossebeldvijvers.nl hebben als doel om u een indruk te geven van onze werkzaamheden. Namelijk: prachtige vijvers en zwemvijvers aanleggen. Al het beeldmateriaal dat op vossebeldvijvers.nl wordt gebruikt is door onszelf, of in opdracht van Vossebeld vijvers door derden, gemaakt. Wij vragen u vriendelijk de auteursrechten op dit beeldmateriaal in acht te nemen en beeldmateriaal alleen na overleg met ons te gebruiken voor uw eigen of andere doeleinden.

Op de website van vossebeldvijvers.nl wordt soms door middel van 'hyperlinks' verwezen naar informatie van derden. We kunnen deze informatie onmogelijk checken op inhoud, actualiteit, redelijkheid en juistheid en in die zin wijzen wij, vossebeldvijvers.nl alle aansprakelijkheid van de hand.