Opslaan van gegevens
De website vossebeldvijvers.nl verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail. We slaan uw IP adres geanonimiseerd op om het aantal unieke bezoekers van vossebeldvijvers.nl te kunnen registreren. Door gebruik te maken van een geanonimiseerd IP adres kunnen we geen persoons- of locatiegegevens van u achterhalen. We hebben hier ook geen enkel belang bij.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen per e-mail.

We hebben er geen enkel belang bij om uw gegevens te verzamelen, dat past niet bij de visie van vossebeldvijvers.nl. We willen vertrouwen uitstralen en u dit ook geven.

Cookies
De website vossebeldvijvers.nl maakt geen gebruik van zogenaamde 'tracking cookies' of cookies die uw browse gedrag registeren, wij hebben hier geen belang bij. Er worden alleen cookies gebruikt die verband houden met de techniek van de website. Het kan zijn dat websites of apps van derden die u op uw computer, tablet of telefoon gebruikt, wel gebruik maken van dergelijke cookies en op basis daarvan 'hints' genereren die verband houden met de inhoud van deze website. Ook maken we geen gebruik van cookies of van (cookie)systemen die analytische gegevens (over u) verzamelen.